czech-flag english-flag japan-flag china-flag

logo-ppes-due-diligence
PŘEHLED SLUŽEB
Co získáte...:

- Úsporu investičních i provozních nákladů

- Přímou kontrolu nad svými investicemi

- Splnění kvalitativních požadavků

- Plnění časového harmonogramu projektu

- Loajálního partnera s osobním přístupem

Kliknutím na panely níže otevřete podrobnou nabídku k dané službě.

Projektový management

 • - EPCM + kompletní vedení projektů
 • - Uplatnění metod plánování
 • - Sestavení a vedení projektových týmů
 • - Operativní řízení, Analýzy
 • - Studie proveditelnosti

EPCM (Engineering Procurement and Construction Management)

 • - Plánování
 • - Osnova Projektu
 • - Implementace klientských informací
 • - Koordinace projekčních a povolovacích prací
 • - Tendrování
 • - Kontrola cen
 • - Rozpočtování
 • - Využití finančních prostředků
 • - Technický Dozor Investora
 • - Předávací a přejímací řízení
 • - Koordinace Dokumentace skutečného provedení
 • - Zkoušení a testování, Zaškolení
 • - Koordinace Zkušebního provozu a Kolaudačního souhlasu

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

 • - Přímá kontrola stavebních prací
 • - Koordinace stavebních prací
 • - Kontrola kvality stavebních prací
 • - Harmonogram stavebních prací
 • - Podmínky stavebního povolení
 • - Vedení kontrolních dnů stavby
 • - Kontrola a potvrzení soupisu provedených prací
 • - Přejímka dílčích nebo úplných celků stavby
 • - Vyhotovení soupisu vad a nedodělků
 • - Koordinace a přejímka odstranění vad a nedodělků

KOORDINACE BOZP NA STAVENIŠTI

 • - Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby
 • - Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby
 • - Jednání s Oblastním Inspektorátem Práce
 • - Vytvoření Plánu BOZP
 • - Pravidelné Kontrolní dny BOZP

SPRÁVA A ÚDRŽBA OBJEKTŮ

 • - Provoz technických zařízení budov
 • - Správa hmotných majetků
 • - Servisní činnost
 • - Optimalizace provozních nákladů
 • - Správa provozní dokumentace

Due Diligence

 • - Technické Due Diligence
 • - Technické kontroly staveb
COPYRIGHT © 2018 PP ENGINEERING SERVICES S.R.O. - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉHO MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE - ODDÍL C, VLOŽKA 186250.